Akende ja uste taastamine

IKKUNAFIX - parim meetod vanade puitakende taastamiseks
Vanade puitakende taastamisel lähtume kindlast litsentseeritud töömeetodist IKKUNAFIX. See, koostöös soome firma IkkunaFix Oy'ga loodud töömeetod, hõlmab konkreetses järjestuses töövõtteid, mis koos tagavad, et taastatud aknad säiliksid aastakümneid ja oleksid võimalikult vastupidavad põhjamaa rasketele ilmaoludele.
0
Aastast
Akende taastamine - lühikirjeldus

HINDAMINE JA KONSULTATSIOON
Akende taastamine oleneb nende seisukorrast. Seetõttu tuleb hinnata, kas ja kuidas on võimalik neid taastada. Liiga kehvas seisus aknaid ei ole tihti arukas uuendada ja sellisel juhul on nii rahaliselt kui ka maja energiasäästlikkust arvestades kasulikum uued osta.

Kui puitaknad ja lengid ei ole tervikuna pehkinud ja nende seisukord on piisavalt hea, siis peaks akende taastamine põhjamaa kliimat arvestades olema üldjuhul esimene valik. Seda juba asjaolu tõttu, et paljudel hoonetel puudub hea ventilatsioonisüsteem ja maja õhutus toimub peamiselt akende kaudu. Lisaks mõjutab põhjamaade pikk kütteperiood märgatavalt ruumide õhuniiskust. Hea puitaken aitab õhuniiskust siseruumides reguleerida, sest see hingab ja on parema õhuvahetusega kui plastaknad või isegi uued puitaknad, mis ei lase õhku kergesti läbi. Vanade akende taastamist tasub eelistada ka seetõttu, et vanade akende puit on uute omast märksa kvaliteetsem.

Töömaht ja taastamise protsess oleneb akende seisukorrast ja kokkuleppest.

TRANSPORT
Kuna akende taastamine vajab seadmeid ning värvimine ja kittimine kindlat õhutemperatuuri ja niiskust, siis taastatakse aknaid töökojas. Transpordi eest hoolitseme meie.

SOOJUSTATUD KARPIDE PAIGALDAMINE
Aknaaukude ette paigaldame ilmastikukindlad ja soojustatud karbid. Seetõttu on võimalik aknaid taastada ka talvel.

AKENDE PUHASTAMINE VANAST VÄRVIST JA KITIST
Puhastame aknad vanast värvist ja kitist. Seejuures käitleme akende välis- ja sisepindu erinevalt:

  • Suuremat rõhku paneme akende välispinnale, mille puhastame üldjuhul puiduni. Kui vaja, eemaldame aknaraamidest klaasid, et pääseda ligi neid kinni hoidvale vanale kitile. Viimase eemaldame täielikult ja asendame uuega.
  • Kuna akende sisepinnad on tavaliselt paremas seisukorras, siis tihti ei ole vaja neid puiduni puhtaks teha – piisab vaid vana lahtikoorunud värvi eemaldamisest, lihvimisest ja väiksematest parandustöödest.

PUIDUPARANDUSED JA KLAASIDE PAIGALDUS
Vajadusel asendame aknaraamide pehkinud või lagunenud osad, teeme puiduparandusi ja vahetame välja klaasid.

KITTIMINE JA VÄRVIMINE
Kitime ja värvime aknad. Välis- ja sisepindade jaoks kasutame erinevaid värve.

PAIGALDAMINE
Toome uuenenud välimuse saanud aknad tagasi ja paigaldame need.

AKNA- JA UKSELENGIDE TAASTAMINE
Kui ei ole teisiti määratud, siis taastame akna- ja ukselengid kohapeal